Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?
Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?

SAFIR - TRADIȚIE, MISIUNE ȘI VALORI

Pui crescuți cu mâinile curate...

Viziunea Safir este dorinţa de a face lucruri bune și performanţă pe piaţa alimentară naţională și nu numai. Safir garantează cu o experienţă de peste 30 de ani, cu misiunea de a dezvolta un proces tehnologic corect și complex, completat de relaţii frumoase și sănătoase, pentru obţinerea unor produse cu gust adevărat.

... cu o misiune bine întipărită în minte și suflet ...

Tot ce facem la Safir a fost, este și va fi ca pentru copiii noștri: de la produsele din carne de pui, până la activitățile de responsabilitate socială şi la toate iniţiativele pe care le dezvoltăm.

... și cu valori sănătoase

Pentru Safir, maratonul reprezintă mai mult decât o competiţie, este un mod de viaţă.
Suntem o familie de maratoniști, cu valori sănătoase și idealuri mărețe:

Traditie si valori Safir

Respect.

Pentru oamenii noștri, pentru clienţi, colaboratori, pentru tradiţie și calitate.

Responsabilitate.

În Safir, lucrurile sunt gândite și făcute astfel încât ele să transforme în bine comunitatea în care se întâmplă.

Dezvoltare continuă.

Maratonul Safir continuă, propunându-și să păstreze entuziasmul și ritmul alert al evoluţiei și al investiţiilor de până acum.

Transparență.

Braţe și porţi mereu deschise parteneriatelor adevărate, produse obţinute cinstit, fără ocolișuri.

Tradiția gustului adevărat de pui, păstrată de peste 30 ani, la Safir acasă

”Safir este mai mult decât o companie competitivă, Safir este o poveste scrisă cu pasiune, la care se adaugă noi și noi capitole. Eroii nu suntem noi, ci familiile care se reunesc vesele la masă în fiecare zi. Iar aventurile lor sunt o sursă inepuizabilă de inspirație. Dedicăm povestea noastră tuturor celor care pun preț pe sănătate, dezvoltare continuă, respect și responsabilitate.” – Ghiorghi Safir

La Safir, facem totul cu poftă de viață și grijă pentru ce-i al nostru:
pui, echipă, natură, parteneri, tradiţii.

POVESTEA SAFIR

Povestea Safir