Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri

Proiectul este cofinanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020"
Apel de proiecte nr.11
"STAGII DE PRACTICĂ ELEVI ȘI STUDENȚI ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE ȘI SERVICII"

Înscriere grup țintă Proiect „Stagii practice inovatoare pentru elevi - SPRINT”

Înscrie-te
 

SC SAFIR SRL
IMPLEMENTEAZĂ
în parteneriat cu Asociatia ,,PARTENER” – GRUPUL DE INIȚIATIVĂ PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ IAȘI proiectul
,,Stagii practice inovatoare pentru elevi – SPRINT”  POCU/90/6.13/6.14/108465

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea inserției profesionale și dezvoltarea de competențe cerute pe piața muncii la nivelul a 340 elevi din județul Vaslui, în domeniul serviciilor relevante pentru economia locală și regională, prin parteneriate cu valoare adăugată între unitățile de învățământ și potențiali angajatori.

Obiective specifice ale proiectului

OS1: Creșterea calității orientării și consilierii profesionale și a stagiilor practice a 340 elevi din județul Vaslui, prin mobilizarea resurselor și a mediului relațional al întreprinderii.
OS2: Creșterea interesului și a responsabilizării potențialilor angajatori, prin dezvoltarea parteneriatelor cu unitățile de învățământ, promovarea cooperării, schimb de experiență și diseminare de bune practici.
OS3: Sprijinirea angajării a min.174 viitori absolvenți ai învățământului profesional și liceal din județul Vaslui.

Activitățile și subactivitățile proiectului

A1 MANAGEMENENTUL PROIECTULUI
A1.1 Organizarea și administrarea resurselor umane
A1.2 Coordonarea, monitorizarea și evaluarea proiectului
A1.3 Raportarea proiectului și elaborarea CP/CR
A2 RECRUTAREA ȘI SELECȚIA BENEFICIARILOR ȘI A PARTENERILOR DE PRACTICĂ
A2.1 Promovarea proiectului în rândul Grupului Țintă și către potențialii parteneri de practică
A2.2 Selecția grupului țintă
A2.3 Selecția partenerilor de practică
A3 FURNIZAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 340 ELEVI
A3.1 Crearea Centrului de Excelență pentru consiliere, orientare și formare și instruire practică SPRINT
A3.2 Pregătirea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru 340 beneficiari
A3.3 Pregătirea stagiilor de practică
A3.4 Participarea a 340 elevi la stagii de practică

Grupul țintă

340 elevi din sistemul național de învățământ, cu domiciliul/rezidența în județul Vaslui.
32 elevi ISCED 3 – clasa a XI-a, din Liceul Tehnologic Petru Rareș, municipiul Bârlad, care vizează nivelul 3 de calificare pentru „bucătar” cu 300 ore de  practică și
308 elevi nivel 4 de calificare din Liceul Tehnologic ,,Petru Rareș”, municipiul Bârlad, Liceul „Ștefan Procopiu”, municipiul Vaslui și Colegiul Economic ,,Anghel Rugina”, municipiul Vaslui, pentru calificările:

Pentru toate aceste specializări, practica are o durată de 120 ore.

Indicatori de realizare

Indicatori de rezultat

Obiective propuse

Echipa de proiect

Echipa de management  Solicitant

Echipa de implementare  Solicitant

Echipa de management  Partener

Echipa de implementare  Partener

Anunțuri

Anunț - angajare experți în cadrul proiectului

Achiziție - articole de papetărie

Achiziție - combustibil

Achiziție - licențe informatice, echipamente IT, mobilier și dotări

Achiziție - servicii de publicare comunicate de presă

Achiziție - servicii de promovare și servicii de editare și tipărire

Anunț de intenție - achiziție servicii de hrană pentru beneficiari

Anunț de intenție - Platforma CCPintranet

Anunț de intenție - echipamente de protecție pentru stagiile de practică

Anunț de intenție - materiale pentru derularea acțiunii Caravana Gastronomică

Achiziție - servicii de hrană pentru beneficiari

Achiziție - Leasing operational autovehicul

Anunț - teme generale de practică pentru elevi în cadrul proiectului

Anunț - Lista finală elevi înscriși în grupul țintă

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.