Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?
Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?

Regulament Oficial Campanie promoțională
“Să vezi înseamnă să crezi!”
(1 – 21 decembrie 2020)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizată și desfășurată de SAFIR S.R.L., societate cu răspundere limitată din România, cu sediul în Vaslui, str.Podu Înalt nr.2, corp clădire C1, et.1, județul Vaslui, cod poștal 730232, având Codul Unic de Înregistrare RO 822044, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J37/513/1991, reprezentată de Safir George, în calitate de Director Executiv (denumită în continuare "Organizator"). Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public pe pagina www.safir.ro/ro/regulament-concurs-craciun-deliciosul-fomica. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina www.safir.ro/ro/regulament-concurs-craciun-deliciosul-fomica.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Campania se va desfășura în perioada 1 – 21 decembrie 2020. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

Campania este organizată pe întreg teritoriul României și se desfașoară online prin intermediul platformei www.safir.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Premiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial trebuie să fie revendicate în maxim 7 zile calendaristice de la data anunțării câștigătorului.

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie în perioada 1 – 21 decembrie 2020 și a avea şansa de a câștiga premiile acestei campanii, participantul trebuie să îndeplinească următoarele acțiuni:

1. Să achiziționeze orice produs produs Piept de pui Deliciosul de Vaslui sau Cârnați proaspeți clasici/picanți de la Fomică? din orice magazin participant la campanie, în perioada 1 – 21 decembrie 20202 (ora 12:00).

2. Să se înscrie în concurs, pe pagina aplicației www.safir.ro/ro/concurs-craciun-deliciosul-fomica prin completarea formularului de înscriere, cu toate informațiile valide solicitate, respectiv:

și să finalizeze înscrierea prin apăsarea butonului de trimitere a informațiilor ”Înscrie-te în concurs” până pe data de 21 decembrie 2020 (ora 12:00).

3. Intră automat în concurs și câștigă premiile prin tragere la sorți!

Pentru validarea premiului păstrează bonul fiscal, conținând produsul participant la campanie, aflat în promoție (Piept de pui Deliciosul de Vaslui sau Cârnați proaspeți clasici/picanți de la Fomică?)

Mai multe bonuri înscrise, mai multe șanse de câștig!

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ȘI ACORDAREA ACESTORA

În cadrul campaniei promoționale ”Să vezi înseamnă să crezi!” se acordă 63 de premii, câte 21 premii săptămânale aferente celor 3 săptămâni de concurs, iar câștigătorii vor fi aleși, dintre cei care au respectat toate condițiile de participare, prin www.random.org.

Se vor extrage câte 21 câștigători în fiecare săptămână de concurs, astfel: câștigătorii vor fi trași la sorți dintre participanții înscriși zilnic în concurs în decursul săptămânii respective și li se vor atribui premiile săptămânale allocate.

Premiile săptămânale alocate fiecăreia din cele 3 săptămâni de campanie sunt:

1. Săptămâna 1 - 7 decembrie 2020:


2. Săptămâna 8 - 14 decembrie 2020:


3. Săptămâna 15 - 21 decembrie 2020:


În total se vor acorda următoarele premii:
Rucsac = 21 bucăți
Umbrelă = 21 bucăți
Tricou = 21 bucăți
Carte de bucate = 63 bucăți

Extragerea câștigătorilor premiilor fiecărei săptămâni de concurs va avea loc în următoarele zile:

Fiecare dintre cele 63 de premii poate fi acordat unui participant unic. Participantul care a câștigat un premiu nu va putea câștiga un alt premiu la același concurs.

Pentru înscrierea la concursul “Să vezi înseamnă să crezi!” organizat pe pagina www.safir.ro/ro/concurs-craciun-deliciosul-fomica vor fi luate în considerare la tragerea la sorți doar persoanele care au respectat condițiile din prezentul regulament.

Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.

Câștigătorul premiului trebuie să trimită pe adresa de e-mail concurs@safir.ro următoarele date necesare livrării acestuia:

împreună cu fotografia /scan a bonului fiscal.

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care participanții nu pot vizualiza campaniile din diverse motive legate de conexiunea la internet, browserele folosite şi setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite etc. Prin participarea la campanie, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie, de utilizare pentru premiile acordate.

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

La această Campanie participă persoane fizice majore (cu vârsta de 18 ani, împliniţi la data începerii campaniei), de cetăţenie română, cu domiciliul stabil şi rezidenţa în România. Revendicarea premiilor reprezintă un acord de asumare a Termenilor si Condiţiilor stipulate în Regulamentul Oficial al campaniei. Nu pot participa la această campanie angajaţii Safir S.R.L., ai filialelor sale, ai oricărei alte societăţi din Grupul de firme Safir: Sagem, Safistar, Nutriva, ai companiei Artvertising, precum şi soţul/soţia şi copiii acestora, cât și părinții angajaților.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la campania “Să vezi înseamnă să crezi!” , participanți își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale furnizate voluntar (nume, prenume, adresa poștală, număr telefon fix/mobil, adresa de email, seria și numărul cărții de identitate/buletinului) să fie incluse în baza de date a Organizatorului și să fie stocate, utilizate și prelucrate, pe durata campaniei, în scopul:

și ulterior potrivit cerințelor din politicile interne și în conformitate cu cerințele legale.

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Safir S.R.L. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele cu caracter personal, pe seama Safir S.R.L ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri:

Organizatorul va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Safir S.R.L. prin:

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că Safir S.R.L. v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

SECŢIUNEA 9. ALTE TAXE

Organizatorul este răspunzător pentru plata impozitului legat de premiile oferite, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanții accesând pagina www.safir.ro/ro/regulament-concurs-craciun-deliciosul-fomica și pe pagina de Facebook Deliciosul (www.facebook.com/Deliciosul). Prin participarea la această campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.

CONDUCEREA SAFIR S.R.L.
Safir George Director Executiv