Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?
Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?

Politica generală

Politica generală SC SAFIR SRL [...]

Manualul calității, siguranței alimentului, mediului și sănătății și securității ocupaționale

Lista documentelor de sistem (PG,PP,PRP,PRPO,PT, PS, IL)

Politica generala a SC SAFIR SRL urmareste ca prin realizarea obiectivelor privind activitatea, structura organizatorica, resursele umane, materiale si financiare, managementul SIM sa ajunga si sa se mentina prin calitate in topul firmelor in domeniu ce activeaza in Romania.

Folosind competenta si profesionalismul personalului, experienta acumulata, accesul la informatia cea mai completa, dotarea tehnica in continua adaptare si dezvoltare, managementul sistemelor prin obiective si tinte precise, actiuni, verificari si perfectionari permanente, trebuie sa se asigure atingerea dezideratului de a fi in top in domeniul producatorilor de carne de pasare.
Pentru a se obtine performante profesionale si in domeniul Calitatii - Sigurantei Alimentului - Mediului - Sanatatii si securitatii ocupationale se va urmari instruirea si constientizarea intregului personal cu privire la performantele profesionale, pe care trebuie sa le atinga si cu cerintele sistemului.

Domeniile principale pe care se dezvolta obiectivele politicii generale sunt:

a)    Dezvoltarea activitatilor din statutul SC SAFIR SRL in stransa corelatie cu nevoile si evolutia pietii de carne de pasare, pentru a veni in intampinarea cerintelor pietii:
•    Continuarea producerii si comercializarii, carnii de pasare de cea mai buna calitate si sigure pentru viata si sanatatea consumatorilor, solicitate pe piata si aducatoare de venit;
•    Situarea la nivelul cererii si ofertei de pe piata interna in acest domeniu si patrunderea pe piata externa.

b)    Mentinerea si imbunatatirea sistemului integrat de management al Calitatii, Sigurantei Alimentului, Mediului si Sanatatii si securitatii ocupationale
•    Finalizarea activitatilor de documentare cu privire la sistemul integrat de management al Calitatii, Mediului si Sigurantei Alimentului in vederea recertificarii conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si tranzitiei la SR EN ISO 22000:2005, IFS versiunea 6:2012, BRC versiunea 6:2011, CAC/RPC 1-1969, Rev4:2003, FSSC-22000, ISO/TS 22002-1, Pas 96:2010;
•    Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului integrat de management al Calitatii, Sigurantei Alimentului, Mediului si Sanatatii si securitatii ocupationale, prin adaptarea structurii organizatorice, instruirea personalului si asigurarea resurselor astfel ca sistemul de Calitate - Siguranta Alimentului - Mediu - Sanatate si securitate ocupationala implementat sa fie functional, sa permita adaptarea la cerintele pietii, si sa mentina credibilitatea fata de clienti si parteneri de afaceri.

c)    Utilizarea si pregatirea resurselor umane
•    Continuarea politicii de perfectionare a pregatirii personalului pentru a avea un potential uman competitiv si constientizat privind importanta problemelor de Calitate, Siguranta Alimentului, Mediu si Sanatate si securitate ocupationala.
•    Utilizarea integrala si rationala a capacitatii de lucru a personalului, optimizarea permanenta a numarului si categoriilor de personal.
•    Preocuparea sporita in vederea selectiei de personal cu calificare superioara.

d)    Dezvoltarea permanenta a dotarii (documentare, aparatura, logistica)
•    Continuarea preocuparilor pentru crearea unei baze tehnico-economice de date prin abonarea la publicatii de specialitate si participarea la actiunile de documentare.
•    Achizitionarea de instalatii, echipamente, utilaje (pentru alinierea dotarilor la nivel UE), programe, banci de date;
•    Achizitionarea de materii prime, ingrediente de cea mai buna calitate si sigure si alte materiale de la furnizorii acceptati, contribuind astfel la realizarea de produse din carene de pasare, pentru satisfactia clientilor;
•    Diversificarea productiei prin proiectarea si lansarea de produse competitive.

e)    Perfectionarea activitatilor de marketing-organizare
•    Valorificarea capitalului logistic si uman;
•    Extinderea segmentelor de piata prin diversificarea ofertei si cresterea raportului calitate - pret si adaptarea ofertei in raport cu cererea clientilor.

f)    Dezvoltarea continua a resurselor financiare si a profitului
•    Aplicarea unui management financiar eficient la nivel de organizatie si entitati organizatorice prin reducerea cheltuielilor si a pierderilor;
•    Cresterea productivitatii muncii prin sporirea randamentului fiecarui salariat.

In calitate de Administrator ma angajez, in numele conducerii SC SAFIR SRL sa asigur cadrul tehnic si organizatoric, precum si resursele materiale si umane necesare pentru realizarea politicii si obiectivelor adoptate, precum si pentru imbunatatirea continua a proceselor organizatiei si al Sistemului de Management al Calitatii, Mediului si Sigurantei Alimentului.

ADMINISTRATOR
SAFIR GHIORGHI
Data: 15.03.2015
 

•    Certificarea, mentinerea si imbunatatirea SMCMSA implementat conform standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005, IFS versiunea 6 si FSSC-22000:2010, ISO/TS 22002, PAS-96-2010;
•    Orientarea proceselor si produselor catre clienti, mentinerea increderii celor traditionali si castigarea de noi clienti;
•    Evaluarea periodica a satisfactiei clientilor in vederea imbunatatirii continue a calitatii si sigurantei produselor si serviciilor;
•    Imbunatatirea continua a performantelor de calitate, mediu si siguranta alimentului prin analize de management anuale si prin actualizarea planificata a documentatiei SMCMSA;
•    Asigurarea aprovizionarii cu produse si servicii numai de la furnizori evaluati;
•    Funcţionarea în condiţii optime a organizaţiei – asigurarea tuturor facilităţilor necesare în vederea obţinerii de produse sigure şi de calitate, conform reglementarilor legale aplicabile in vigoare si a specificaţiilor tehnice stabilite în concordanţă legislatia si cu cerinţele clienţilor;
•    Conformarea cu cerintele legale, in vigoare, a aspectelor legate de calitate, siguranta alimentului, mediu si a factorilor legati de sanatatea si securitatea angajatilor, respectarea regulilor proprii de functionare a organizatiei, precum si a legislatiei aplicabile;
•    Imbunatatirea continua a dotarilor organizatiei pentru realizarea performantelor de calitate, mediu si siguranta alimentului in conformitate cu cerintele legale si ale pietei;
•    Fabricarea de produse alimentare sigure pentru consum, respectând calitatea impusă prin reţete, specificaţiile proprii si cele agreate cu clientul şi procesele tehnologice;
•    Monitorizarea eficientei proceselor identificate, a punctelor critice si a aspectelor de mediu in vederea realizarii obiectivului de sustenabilitate si a reducerii riscului de contaminare al produselor si a impactului asupra mediului;
•    Se asigura evaluarea personalului angajat atat la angajare cat si anual, iar normele de etica/atitudine si responsabilitatile se impun prin fisa postului;
•    Perfectionarea angajatilor in domeniul profesional, al calitatii, mediului si sigurantei alimentare si constientizarea lor privind respectarea cerintelor produselor privind calitatea si siguranta produselor fabricate, respectand specificatiile tehnice si cerintele legale;
•    Asigurarea resurselor umane si financiare necesare, in vederea realizarii obiectivelor si tintelor stabilite;
•    Analizarea periodica a politicii si obiectivelor pentru a se asigura de adecvanta si eficacitate a acestora;
•    Comunicarea catre clienti si autoritati si catre alte parti interesate, a informatiilor relevante privind produsele obtinute si performanta de mediu.

Politica în domeniul calității [...]
Politica privind calitatea [...]
Politica de bunastare animala [...]