Politica etică și responsabilitate socială

Prezenta Politică privind etica este susținută de conducerea S.C. SAFIR S.R.L. şi de tot staful tehnic deși este revizuită în mod periodic. Politica acoperă toate aspectele care pot fi întâlnite la locul de muncă și prezintă standarde privind profesionalismul și integritatea care să fie menţinute de personal în ceea ce privește toate operațiunile organizaţiei la nivel local naţional şi internaţional.