Politica Bunăstare Animală

Compania SAFIR S.R.L. aplică toate standardele Uniunii Europene (UE) care sunt unele dintre cele mai înalte standarde de reglementare în materie de bunăstare a animalelor din lume, care includ cerințe generale privind creșterea, transportul și sacrificarea animalelor de fermă, precum și cerințe specifice pentru păsări și în special puii destinați producției de carne.