Anunț - "Modernizarea instalației de congelare – schimbarea sistemului de răcire prin utilizarea amoniacului ca agent frigorific"

SC SAFIR SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizarea instalației de congelare – schimbarea sistemului de răcire prin utilizarea amoniacului ca agent frigorific"

"SC SAFIR SRL, titular al proiectului "Modernizarea instalației de congelare – schimbarea sistemului de răcire prin utilizarea amoniacului ca agent frigorific", propus a fi realizat în mun. Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 2-6, jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizarea instalației de congelare – schimbarea sistemului de răcire prin utilizarea amoniacului ca agent frigorific", propus a fi realizat în mun. Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 2-6, jud. Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni - joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui".