Anunț de informare - proiect ”Lucrări de execuție foraj hidrogeologic de explorare/exploatare apă adâncime 120 m pentru Fermă pui Cucorăni, județul Botoșani”

SAGEM SRL, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani.

SAGEM SRL, titular al proiectului Lucrări de execuție foraj hidrogeologic de explorare/exploatare apă adâncime 120 m pentru Fermă pui Cucorăni, județul Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de execuție foraj hidrogeologic de explorare/exploatare apă adâncime 120 m pentru Fermă pui Cucorăni, județul Botoșani, propus a fi amplasat în sat Cucorăni, com. Mihai Eminescu, județul Botoșani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.