Environmental Policy

Politica generală SC SAFIR SRL

MANUALUL CALITATII, SIGURANTEI ALIMENTULUI, MEDIULUI SI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

LISTA DOCUMENTELOR DE SISTEM (PG,PP,PRP,PRPO,PT, PS, IL)

Politica generala a SC SAFIR SRL urmareste ca prin realizarea obiectivelor privind activitatea, structura organizatorica, resursele umane, materiale si financiare, managementul SIM sa ajunga si sa se mentina prin calitate in topul firmelor in domeniu ce activeaza in Romania.

Folosind competenta si profesionalismul personalului, experienta acumulata, accesul la informatia cea mai completa, dotarea tehnica in continua adaptare si dezvoltare, managementul sistemelor prin obiective si tinte precise, actiuni, verificari si perfectionari permanente, trebuie sa se asigure atingerea dezideratului de a fi in top in domeniul producatorilor de carne de pasare.
Pentru a se obtine performante profesionale si in domeniul Calitatii - Sigurantei Alimentului - Mediului - Sanatatii si securitatii ocupationale se va urmari instruirea si constientizarea intregului personal cu privire la performantele profesionale, pe care trebuie sa le atinga si cu cerintele sistemului.

Domeniile principale pe care se dezvolta obiectivele politicii generale sunt:

a)    Dezvoltarea activitatilor din statutul SC SAFIR SRL in stransa corelatie cu nevoile si evolutia pietii de carne de pasare, pentru a veni in intampinarea cerintelor pietii:
•    Continuarea producerii si comercializarii, carnii de pasare de cea mai buna calitate si sigure pentru viata si sanatatea consumatorilor, solicitate pe piata si aducatoare de venit;
•    Situarea la nivelul cererii si ofertei de pe piata interna in acest domeniu si patrunderea pe piata externa.

b)    Mentinerea si imbunatatirea sistemului integrat de management al Calitatii, Sigurantei Alimentului, Mediului si Sanatatii si securitatii ocupationale
•    Finalizarea activitatilor de documentare cu privire la sistemul integrat de management al Calitatii, Mediului si Sigurantei Alimentului in vederea recertificarii conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si tranzitiei la SR EN ISO 22000:2005, IFS versiunea 6:2012, BRC versiunea 6:2011, CAC/RPC 1-1969, Rev4:2003, FSSC-22000, ISO/TS 22002-1, Pas 96:2010;
•    Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului integrat de management al Calitatii, Sigurantei Alimentului, Mediului si Sanatatii si securitatii ocupationale , prin adaptarea structurii organizatorice, instruirea personalului si asigurarea resurselor astfel ca sistemul de Calitate - Siguranta Alimentului - Mediu - Sanatate si securitate ocupationala implementat sa fie functional, sa permita adaptarea la cerintele pietii, si sa mentina credibilitatea fata de clienti si parteneri de afaceri.

c)    Utilizarea si pregatirea resurselor umane
•    Continuarea politicii de perfectionare a pregatirii personalului pentru a avea un potential uman competitiv si constientizat privind importanta problemelor de Calitate, Siguranta Alimentului, Mediu si Sanatate si securitate ocupationala.
•    Utilizarea integrala si rationala a capacitatii de lucru a personalului, optimizarea permanenta a numarului si categoriilor de personal.
•    Preocuparea sporita in vederea selectiei de personal cu calificare superioara.

d)    Dezvoltarea permanenta a dotarii (documentare, aparatura, logistica)
•    Continuarea preocuparilor pentru crearea unei baze tehnico-economice de date prin abonarea la publicatii de specialitate si participarea la actiunile de documentare.
•    Achizitionarea de instalatii, echipamente, utilaje (pentru alinierea dotarilor la nivel UE), programe, banci de date;
•    Achizitionarea de materii prime, ingrediente de cea mai buna calitate si sigure si alte materiale de la furnizorii acceptati, contribuind astfel la realizarea de produse din carene de pasare, pentru satisfactia clientilor;
•    Diversificarea productiei prin proiectarea si lansarea de produse competitive.

e)    Perfectionarea activitatilor de marketing-organizare
•    Valorificarea capitalului logistic si uman;
•    Extinderea segmentelor de piata prin diversificarea ofertei si cresterea raportului calitate - pret si adaptarea ofertei in raport cu cererea clientilor.

f)    Dezvoltarea continua a resurselor financiare si a profitului
•    Aplicarea unui management financiar eficient la nivel de organizatie si entitati organizatorice prin reducerea cheltuielilor si a pierderilor;
•    Cresterea productivitatii muncii prin sporirea randamentului fiecarui salariat.

In calitate de Administrator ma angajez, in numele conducerii SC SAFIR SRL sa asigur cadrul tehnic si organizatoric, precum si resursele materiale si umane necesare pentru realizarea politicii si obiectivelor adoptate, precum si pentru imbunatatirea continua a proceselor organizatiei si al Sistemului de Management al Calitatii, Mediului si Sigurantei Alimentului.

ADMINISTRATOR
SAFIR GHIORGHI
Data: 15.03.2015

•    Certificarea, mentinerea si imbunatatirea SMCMSA implementat conform standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005, IFS versiunea 6 si FSSC-22000:2010, ISO/TS 22002, PAS-96-2010;
•    Orientarea proceselor si produselor catre clienti, mentinerea increderii celor traditionali si castigarea de noi clienti;
•    Evaluarea periodica a satisfactiei clientilor in vederea imbunatatirii continue a calitatii si sigurantei produselor si serviciilor;
•    Imbunatatirea continua a performantelor de calitate, mediu si siguranta alimentului prin analize de management anuale si prin actualizarea planificata a documentatiei SMCMSA;
•    Asigurarea aprovizionarii cu produse si servicii numai de la furnizori evaluati;
•    Funcţionarea în condiţii optime a organizaţiei – asigurarea tuturor facilităţilor necesare în vederea obţinerii de produse sigure şi de calitate, conform reglementarilor legale aplicabile in vigoare si a specificaţiilor tehnice stabilite în concordanţă legislatia si cu cerinţele clienţilor;
•    Conformarea cu cerintele legale, in vigoare, a aspectelor legate de calitate, siguranta alimentului, mediu si a factorilor legati de sanatatea si securitatea angajatilor, respectarea regulilor proprii de functionare a organizatiei, precum si a legislatiei aplicabile;
•    Imbunatatirea continua a dotarilor organizatiei pentru realizarea performantelor de calitate, mediu si siguranta alimentului in conformitate cu cerintele legale si ale pietei;
•    Fabricarea de produse alimentare sigure pentru consum, respectând calitatea impusă prin reţete, specificaţiile proprii si cele agreate cu clientul şi procesele tehnologice;
•    Monitorizarea eficientei proceselor identificate, a punctelor critice si a aspectelor de mediu in vederea realizarii obiectivului de sustenabilitate si a reducerii riscului de contaminare al produselor si a impactului asupra mediului;
•    Se asigura evaluarea personalului angajat atat la angajare cat si anual, iar normele de etica/atitudine si responsabilitatile se impun prin fisa postului;
•    Perfectionarea angajatilor in domeniul profesional, al calitatii, mediului si sigurantei alimentare si constientizarea lor privind respectarea cerintelor produselor privind calitatea si siguranta produselor fabricate, respectand specificatiile tehnice si cerintele legale;
•    Asigurarea resurselor umane si financiare necesare, in vederea realizarii obiectivelor si tintelor stabilite;
•    Analizarea periodica a politicii si obiectivelor pentru a se asigura de adecvanta si eficacitate a acestora;
•    Comunicarea catre clienti si autoritati si catre alte parti interesate, a informatiilor relevante privind produsele obtinute si performanta de mediu.

Politica în domeniul calității [...]

Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului Mediu si Sanatate si securitate ocupationala cod MSIM  A2 este parte integranta a politicii generale a SC SAFIR SRL, corespunde naturii, dimensiunilor si impacturilor asura mediului ale activitatilor/proceselor, produselor si serviciilor organizatiei si ofera cadrul pentu stabilirea si analizarea obiectivelor Calitatii, Sigurantei Alimentului si sanatatii si securitatii ocupationale si a tintelor de mediu.

Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului Mediu si Sanatate si securitate ocupationala cod MSIM  A2 a constituit linia directoare pentru stabilirea obiectivelor calitatii si sigurantei alimentului cod MSIM  A3.

Managementul de la nivelul cel mai inalt al organizatiei (Administrator) stabileste Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului Mediu si Sanatate si securitate ocupationala cod MSIM -A2, cu scopul de a conduce organizatia spre imbunatatirea performantelor sale.

Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului Mediu si Sanatate si securitate ocupationala include un angajament de a respecta cerintele si reglementarile din domeniul propriu, al calitatii si sigurantei alimentului in vigoare, de conformare cu legislatia si reglementarile de mediu si sanatate si securitate ocupationala aplicabile. De asemenea are in vedere imbunatatirea continua a SIM.

La stabilirea Politicii referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului Mediu si Sanatate si securitate ocupationala, se iau in considerare urmatoarele:
•    identificarea, evaluarea si controlul riscurilor legate de Siguranta Alimentului;
•    nivelul si tipul imbunatatirilor viitoare necesare pentru succesul organizatiei, pentru prevenirea poluarii si pentru protectia mediului;
•    natura si dimensiunile impactului generat al activitatilor, proceselor si serviciilor organizatiei asupra mediului si sanatatii si securitatii ocupationale;
•    nivelul de satisfactie al clientilor si al celorlalte parti interesate (cel existent si cel dorit);
•    dezvoltarea resurselor umane ale organizatiei;
•    necesitatile si asteptarile partilor interesate;
•    contributiile posibile ale furnizorilor si partenerilor;
•    asigurarea unui cadru pentru stabilirea si analizarea semestriala a obiectivelor Calitatii, Sigurantei Alimentului, Mediului si Sanatatii si securitatii ocupationale.

Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului Mediu si Sanatate si securitate ocupationala este adecvata scopurilor SC SAFIR SRL, precum si cerintelor, asteptarilor si necesitatilor clientilor si face parte integranta din politica generala a SC SAFIR SRL. Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului Mediu si Sanatate si securitate ocupationala este in concordanta cu politica generala a SC SAFIR SRL.

Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului, Mediu si Sanatate si securitate ocupationala este comunicata intregului personal prin instruire, este afisata in toate entitatile organizatorice si in locurile vizibile ale organizatiei si este disponibila tuturor angajatilor.
Politica referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului, Mediu si Sanatate si securitate ocupationala este analizata anual, in cadrul analizelor de management in vederea imbunatatirii continue.

Intelegerea si implementarea Politicii referitoare la Calitate, Siguranta Alimentului, Mediu si Sanatate si securitate ocupationala de catre angajati este verificata de catre RMC/CESA/R-IFS/RM/RSSO prin testare, precum si cu ocazia auditurilor interne ale Calitatii, Sigurantei Alimentului, Mediului si Sanatatii si securitatii ocupationale.

ADMINISTRATOR
SAFIR GHIORGHI
Data: 15.03.2015

Quality policy [...]

SC SAFIR SRL maintains an integrated quality, environmental, occupational health and safety and food safety management system, according to SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, EN 22000: 2005 and OHSAS 18001: 2008 standards, system described in the Quality, Environmental, Occupational Health and Safety and Food Safety Manual.
Basic principles of our society are:

    - Ensure continuous improvement of the quality of the products provided by our organization by maintaining hygiene and safety conditions;
    - Further development of the team spirit to increase self-confidence;
    - Developing the professional skills of employees;
    - Quality and reliability in the partnerships which aims to preserve the current market and also its extension;
    - Achieve excellent image backed by professionalism and efficiency;
    - Provide a suitable working environment and equipment to obtain quality products and reducing environmental impact;
    - Efficient use of raw materials and utilities in manufacturing.
    - Responsible and safe elimination of waste.
    - Maintenance of the occupational health and safety management integrated with the management system of quality, environmental and food safety.

Top management of S.C. SAFIR SRL is aware and acknowledges that the poultry meat production and the distribution and wholesale, organization is in the food chain, as producers and wholesale merchants and activities within the defined area of integrated quality, environment, food safety, occupational health and safety management system, may impact on food safety, environmental, occupational health and safety.
Top management of SC SAFIR SRL from the highest level expresses his wish to carry out all activities and processes so that all significant food safety hazards that are likely to occur, to be identified, assessed and controlled at every stage, in order to provide customers and safe food for consumers, not harm health, directly or indirectly. This is a strategic stake of utmost importance.
Management S.C. SAFIR SRL of the highest level is committed to:

    - comply with or exceed legal and regulatory requirements and the requirements of customers and consumers, commonly accepted, regarding the quality, environment and food safety;
    - ensuring that food safety hazards, environmental health and occupational safety related to production and commercialization, in the limits of the system, are identified, analyzed, controlled and eliminated.

Quality policy, environment, food safety, occupational health and safety declared above is intended to establish lines of action of specific activities of the integrated management system and to serve as a permanent and unique referential.
Top management takes responsibility that the policy on integrated management system set out shall be notified to all interested parties, understood, implemented and maintained at all levels through staff training activities and through analyze, regular and whenever necessary, of the integrated management system.
The organization of the highest level guarantees that the activities they undertake are planned and controlled, and stated food safety policy is consistent with other policies of the organization.
The organization management of the highest level is committed to continuously improve the quality, environmental protection, food safety, occupational health and safety management and to engage employees at all levels to meet requirements and improve the effectiveness and to ensure all financial, material and human resources necessary to fulfill the quality policy, environment, food safety, occupational health and safety and for implementation, maintenance and continuous improvement of integrated management system. This policy is documented, implemented and maintained, reviewed and revised, periodically communicated to all employees and available to the public.

Administrator,
Ghiorghi SAFIR

 

Social networks

© Copyright 2012 - 2021 Safir. All rights reserved | Designed by Artvertising