Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?
Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?

Înscriere grup țintă Proiect „Stagii practice inovatoare pentru elevi - SPRINT”

Vă rugăm să completați / bifați cu mare atenție căsuțele libere / răspunsurile. În funcție de acestea puteți fi declarat eligibil sau neeligibil pentru proiect.

Nume
Prenume
Telefon
Email
Vârsta
1. Dețineți cetățenia UE cu domiciliul sau reședința legală în România, în unele din județele regiunii de implementare a proiectului (Vaslui, Iași, Bacău, Neamț,Botoșani, Suceava)?
 •  
 •  
2. Bifați unitatea de învățământ din care faceți parte:
 •  
 •  
 •  
3. Bifați calificarea/specializarea pe care o urmați:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
4. În vederea dovedirii celor de mai sus, sunteți dispus să ne puneți la dispoziție copii după următoarele documente: Carte de identitate, Certificat de naștere, Adeverința care să ateste încadrarea în una din cele doua categorii, CV- Europass?
 •  
 •  
5. Aveți intenția de a participa la activitatea de stagii practică în cadrul proiectului?
 •  
 •  
6. Ați mai participat în trecut în cadrul unui proiect cu finanțare europeană?
 •  
 •  
7. În cazul în care ați mai fost beneficiarul vreunui proiect confinanțat din Fonduri Europene, vă rugăm să menționați serviciile de care ați beneficiat în mod gratuit.
8. Mai participați la ora actuală în cadrul unui proiect cu finanțare europeană?
 •  
 •