Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?
Cum se fabrică produsele din carne de pui marca Safir?

Acțiuni integrate pentru ocuparea forței de muncă în sectoare relevante pentru economia regională – INSPIR

Vă rugăm să completați / bifați cu mare atenție căsuțele libere / răspunsurile. În funcție de acestea puteți fi declarat eligibil sau neeligibil pentru proiect.

Nume
Prenume
Telefon
Email
Zona
 •  
 •  
Gen
 •  
 •  
Vârsta
 •  
 •  
 •  
1. Dețineți cetățenia UE cu domiciliul sau reședința legală în România, în unele din județele regiunii de implementare a proiectului (Vaslui sau Iași)?
 •  
 •  
2. Bifați statutul pe care îl dețineți pe piața muncii:
 •  
 •  
 •  
 •  
3. Precizați nivelul de educație absolvit:
 •  
 •  
 •  
 •  
4. Bifați cursurile de calificare profesională pe care doriți să le urmați (puteti opta pentru unul sau mai multe cursuri în funcție de preferințe):
 •  
 •  
 •  
 •  
5. În vederea dovedirii celor de mai sus, sunteți dispus să ne puneți la dispoziție copii după următoarele documente: Formular de înscriere; Declarație pe proprie răspundere a persoanei din grupul țintă și/sau documente doveditoare din care să rezulte statutul deținut (adeverință de șomer – pentru șomer, declarație pe proprie raspundere – pentru persoanele aparținand minorității rome, adresa de la Primărie privind statutul persoanei etc.); Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt pentru cursul vizat; Copie Carte de Identitate (CI); Copie certificat de naștere; Copie dupa certificatul de căsătorie/ hotărâre de divorț (dacă este cazul); Copie dupa actul de studiu al ultimei școli absolvite; Declaraţie de consimţǎmânt privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal; Declarație pe proprie răspundere privind statutul deținut
 •  
 •  
6. Persoană dezavantajată
 •  
 •  
 •  
 •  
7. Aveți intenția de a participa la activitățile organizate în cadrul cursului de formare profesională pe care l-ați ales?
 •  
 •  
8. Ați mai participat în trecut în cadrul unui proiect cu finanțare europeană?
 •  
 •  
9. În cazul în care ați mai fost beneficiarul vreunui proiect confinanțat din Fonduri Europene, vă rugăm să menționați serviciile de care ați beneficiat în mod gratuit.
10. Mai participați la ora actuală în cadrul unui proiect cu finanțare europeană?
 •  
 •